FPUZ - user rights Seznam položek :
 • Označení (Number)
 • Předmět (Name)
 • Zadavatel (ReportedUser)
 • Datum zadání (ReportedDate)
 • Přidělení FPUZu (AssignedUser)
 • Přidělení FPUZu u zákazníka (AssignedUserComp)
 • Řešiteli předáno (AssignedDate)
 • Stav FPUZu (Status)
 • Kategorie (Category)
 • Priorita (Priority)
 • Aplikace (Application)
 • Formulář/modul (ApplicationDetail)
 • Termín (Deadline)
 • Interní termín (DeadlinePrivate)
 • Pracnost (Timecons)
 • Interní pracnost (TimeconsPrivate)
 • Aktivní (ActiveFlag)
 • Fakturace (InvoiceFlag)
 • Zákazník (Company)
 • Zákazník – upřesnění (OrgUnit)
 • Termín uzamčen (DeadlineLocked)
 • Bug (BugId)
 • Zadání (Memo) (první poznámka)
Položky hlavičky:
 • Označení (Number)
 • Označení
 • Předmět
 • Aplikace
 • Formulář/modul
 • Zadání

 

Právo na zobrazení (vstup do FPUZu) uživatel může FPUZ vyhledat a otevřít, pokud platí alespoň jedno z následujícího:
 • Uživatel má vyplněny položky Zákazník (Company) a Zákazník – upřesnění (OrgUnit), FPUZ také a shodují se
 • Uživatel má vyplněnu položku Zákazník (Company) a upřesnění má prázdné a položka Zákazník se shoduje s položkou Zákazník FPUZU
 • uživatel je administrátor
Viditelnost položek (jak jsou položky zobrazovány/skrývány na formuláři, masce a ve vyhledávacím gridu)
 • Objednatel - nevidí : Interní termín, Interní pracnost, Bug, Přidělení FPUZu
 • Správce – nevidí: Pracnost, Fakturace
Práva na zadávání (nový FPUZ) (nadřízený přístup přebírá práva předchozího , tedy např. klíčový uživatel má práva i uživatele)
 • kategorie A … Uživatel
 • + kategorie B, C ….Klíčový uživatel
 • + kategorie D …Garant, Správce, Objednatel
Položky uvolněné k zápisu : Uživatel
 • hlavička (jen kategorie A)
Klíčový uživatel
 • hlavička (+ kategorie B, C)
Garant
 • hlavička ( + kategorie D)
 • Priorita
Správce
 • Aktivní/aktivovat FPUZ (kategorie A, B, C)
 • Termín (kategorie A, B, C)
 • Pracnost (kategorie A, B, C)
 • Přidělení FPUZu u zákazníka (kategorie A, B, C, D)
Objednatel (až po kategorii D)
 • Aktivní/aktivovat FPUZ (+ kategorie D)
 • Termín (+ kategorie D)
 • Pracnost (+ kategorie D)
Práva na editaci: Garant
 • Priorita
Správce
 • Hlavička (kategorie A-D)
 • Aktivní (kategorie A-C)
 • Termín (kategorie A-C)
 • Pracnost (kategorie A-C)
Objednatel
 • Hlavička ( + kategorie D)
 • Aktivní ( +kategorie D)
 • Termín (+kategorie D)
 • Pracnost (+ kategorie D)
Uživatel s nepřiřazeným upřesněním (přístup pro celou VV)
 • + Zákazník - upřesnění
Znovuotevření FPUZu:
 • aktivní FPUZ kategorie A, B, C, D ve stavu "Hotový" nebo "Odložený" lze od úrovně "Garant" vrátit zpět do stavu "V řešení"
 • aktivní FPUZ kategorie A, B, C, D ve stavu "Uzavřený" nebo "Zrušený" lze od úrovně "Objednatel" vrátit zpět do stavu "V řešení"
Kategorie H - Helpdesk, Hotline
 • FPUZy kategorie H mohou zadávat uživatelé od úrovně "Uživatel"
 • FPUZy kategorie H jsou po založení vždy automaticky aktivovány
Aktivace FPUZU
 • FPUZy kategorie A, B, H jsou aktivované automaticky hned při založení
 • U neaktivovaných FPUZů lze od úrovně "Správce" měnit stav. Při aktivaci je stav nastaven na "Nový"
Příspěvky
 • Příspěvky (poznámky) může zadávat každý uživatel ke všem FPUZům, které si může zobrazit. Stejně tak přílohy.
Související FPUZy
 • Sem může každý zadat jen ty FPUZy, které může vidět.
 • Pokud je připojen k FPUZu nějaký FPUZ, na který uživatel nemá právo, neměl by se mu zobrazit v seznamu (třeba Administrátor může propojit 2 FPUZy z různých společností).
Odebírání (e-maily)
 • Každý se může přihlásit k odebírání. Přihlásit jiného uživatele k odebírání může jenom objednatel a administrátor.
Style
v